முக்கிய

கண்காட்சி

2021 Xi'an Radar Association

2021_img
2021_imga
2021_imgb

IME2020 15வது ஷாங்காய் சர்வதேச மைக்ரோவேவ் மற்றும் ஆண்டெனா தொழில்நுட்ப கண்காட்சி

2020_img
2020_imga
2020_imgb

2019IME மேற்கு சீனா மைக்ரோவேவ்

2019_img
2019_imga
2019_imgb

தயாரிப்பு தரவுத்தாள் பெறவும்